Kort om prosjektet

Prosjektet består av 5 case-studier, en impact-analyse gruppe, og flere ph.d. prosjekter. Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper  i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier. 

Kontakt oss

Adresse

Diakonveien 14

0370 OSLO

Epost
Tor Slettebø, prosjektleder
Telefon 
Tor Slettebø, prosjektleder
Søk i bloggen