Konferanse og PhD kurs våren 2022

CHAPAR-prosjektet var i mai 2022 sentrale i gjennomføringen av nordisk konferanse om brukermedvirkning og for PhD kurs i aksjons og praksisforskning. 

Vi vil takke alle samarbeidspartnere og deltakere for flotte arrangementer.