Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren

CHAPAR med samarbeidspartnere arrangerer konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren i 12.-13. mai 2022 på Vettre konferansesenter i Asker.

For påmelding og informasjon se konferansens hjemmeside:


https://gyroconference.eventsair.com/brukermedvirkning