Oppdatering fra case om alvorlig utviklingshemming. Desember 2021.

I den siste fasen av denne case studien har forskere, praktikere, bachelor-studenter og brukerorganisasjoner arbeidet med å utvikle en veileder for å fremme gode medvirkningspraksiser i kommunenes helse og velferdstjenester.

Rammene for veilederen ble utviklet på bakgrunn av intervjuer med nøkkelpersoner, ansatte, familier og brukerorganisasjoner i kommunen. Bachelor-studenter gjennomførte intervjuene under veiledning fra forskere.

Det ble deretter gjennomført flere dialog- og refleksjonsmøter mellom ansatte, studenter og forskere for diskutere og utvikle veilederen. Dette resulterte i en pilotversjon som ble evaluert og justert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra ansatte og familier.

Den endelige versjonen ble ferdigstilt i september 2021. Veilederen kan bli lastet ned fra:

https://www.vid.no/site/assets/files/29975/veileder-om-gode-medvirkningspraksiser-sammen-med-personer-som-ikke-uttrykker-seg-med-ord-vid-1.pdf?313d9a

Veilederen bil implementert i kommunen mellom senhøsten 2021 og våren 2022.