Oppdatering fra case studie om nyankomne innvandrere og flyktninger

Siden forrige statusoppdatering den 01.03.20 er det foretatt en aksjon gjennom å hente inn NOAS for å gi informasjon om rettigheter og plikter knyttet til oppholdstillatelse i Norge. Aksjonen ble avhold 04.03.20. Alle deltakerne var til stede. Målsetningen med aksjonen opplevdes som vellykket. Opprinnelig plan var å følge opp aksjonen ved neste dialogmøte i begynnelsen av april, men all aktivitet i case studie 4 måtte dessverre avlyses på grunn av COVID-19 situasjonen. Det var ikke mulig å gjennomføre digitale møter med hverken deltakerne eller ansatte. Det er planlagt digitalt gruppemøte med ansatte i september/oktober. Det er fortsatt uavklart når det vil være mulig å starte opp igjen med dialogmøter med deltakerne på grunn av smittevernhensyn. Planlagte aktiviteter er videre aksjon, samt utarbeidelse av modeller for brukermedvirkning.