Stipendiat
VID vitenskapelig høgskole

Prosjekt:
Selvbestemmelse uten ord - utfordrende relasjoner mellom personer med alvorlig utviklingshemming og profesjonelle

Stipendiat
Høgskolen på Vestlandet

Prosjekt: 
Sosiomaterielle vilkår for tenesteyting og deltaking i NAV


Førsteamanuensis
OsloMet

Avsluttet prosjekt: 
Mennesker med rusproblematikk og bostedsløshet

Stipendiat
VID vitenskapelig høgskole

Prosjekt:
Betydningen av medvirkning for sårbare grupper