Prosjektseminar 2019


Tid: 16. og 17. Oktober 2019 

Sted: Hotell Bristol, Christian Ivs gate 5-9, Oslo


Deltakere:  VID Oslo: Tor Slettebø, Anita Strøm, Torgeir Sørensen, Erik Skjeggestad, Jan Marius Gathen, Sissel Seim.VID Sandnes: Anita Gjermestad, Laila Luteberget, Synne Skarsaune, Peter Paluga, Elisabeth Kiær HVL: Brit Marie Follevåg, Tone Jørgensen, Berit Njøs, Lillian Bruland Selseng, Kjell Einar Barsnes. OsloMet: Monica Kjørstad, Ariana Fernandes, Håvard Aaslund.


Onsdag 16. Oktober 10-18


10.00-12.00   Gjennomgang av case-studiene.
Status nå sett opp mot opprinnelig design.

12.00-13.00   Lunsj.

13.00-14.00    Utfordringer ved oppstart – diskusjon om endringer.

14.00.15.00    Betydning av sosiomaterielle betingelser for medvirkning
Orientering om stipendiatprosjekt Kjell Einar Barsnes (evt.)
Forslag til sosiomaterialitet som perspektiv i casestudiene, orientering ved Sissel.

15.00-15.30    Kaffepause

15.30-17.30   Involvering i utdanningene
Problemstilling 3.
What are the barriers and possibilities for co-producing programmes for the education of professional practitioners about collective and individual user participation for these groups?Torsdag 17. Oktober 8.30-15


8.30-10.00      Samarbeid med deltakere i prosjektet – ansatte og brukere.
Deltakelse i aksjon, i forskningsprosess, i formidling?

10.00-10.15   Kaffepause

10.15-11.30    Litteratur review
Presentasjon av litteratur-reviewene. Diskusjon.

11.30-12.30   Lunch

12.30-14.00    Kunnskapsproduksjonen i prosjektet WP3
Gjennomgang av status på intervjuer.

14.00-15.00    Oppsummering og veien videre

Prosjektseminar 2018