CHAPAR med samarbeidspartnere arrangerer konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren i 12.-13. mai 2022 på Vettre konferansesenter i Asker.


På denne nordiske konferansen skal vi skape en møteplass for å ha dialog og formidle kunnskaper om brukermedvirkning på tvers av sosial-, helse- og velferdstjenester, for eksempel, barneverntjenester, sosialtjenester, eldreomsorg, tjenester for personer med utviklingshemming eller utfordringer knyttet til rus og psykisk helse m.v. Vi ønsker velkommen til brukere/pasienter, praktikere, undervisere, studenter, forskere og politikere.


Illustrasjon: Eldbjørg RibeKonferansen er delt inn i tre temaer:

  • Tjenesteinnovasjon i samarbeid mellom brukere, tjenesteutøvere og forskere
  • Praksisnær forskning i samspill mellom utdanning, brukere, tjenesteutøvere og forskere
  • Brukerinvolvering i utdanning i samspill mellom utdanning, brukere, tjenesteutøvere og forskere

For påmelding og informasjon se konferansens hjemmeside: