PhD kurs i aksjons og praksisforskning

Våren 2022 ble det arrangert kurs i aksjons og praksisforskning ved VID vitenskapelig høgskole i Oslo. Kurset er etablert etter initiativ fra CHAPAR-prosjektet og i samarbeid med VID vitenskapelig høgskole og OsloMet. Kurset er tenkt å rullere mellom institusjonene hvert annet år.