Symposium på ESWRA 2021


CHAPAR-prosjektet gjennomførte i mai 2021 et digitalt symposium på konferanse i regi av European Social Work Research Association. Konferansen var utsatt fra 2020 og ble gjennomført heldigitalt.